Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
EA Acer
EC Pedreria
EF Fàbrica
EH Formigó armat
EM Fusta
EP Formigó prefabricat
EX Mixtes
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)E

ESTRUCTURES  • accions permanents.

  • sobrecàrregues d'ús.

  • deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.

  • condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte.

  • en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.


  • el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.

  • llista dels punts que requereixin un manteniment particular.

  • a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.

  • un programa de revisions.


  • La vida útil addicional prevista per a l'estructura

  • la freqüència de les inspeccions de seguiment

  • els criteris d'inspecció específics que hagin de verificar els inspectors

  • les actuacions de manteniment ordinari i/o especialitzat