Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
FA Façanes ventilades
FS Façanes ETICS
FV Façanes ETICS amb aïllament tèrmic d'origen vegetal
FF Fàbrica no estructural
FE Fàbrica estructural
FC Llindars, carregadors i calaixos de persianes
FR Fronts de forjat
FB Envà d'entramat autoportant
FT Sistemes d'envans
FL Façanes lleugeres
FI Particions lleugeres
FP Façanes pesades
FM Murs cortina
FD Defenses
FU Tancaments envidrats i particions de vidre
FO Mampares i envans mòbils
FJ Enjardinaments verticals
FK Teixits metàl·lics
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)F

FAÇANES I PARTICIONS