Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gasos combustibles
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ITA Ascensors
ITM Muntacotxes
ITC Muntacàrregues
ITE Escales mecàniques i rampes mòbils
ITO Ascensors per a hospitals
ID Seguretat
IU Urbanes
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)ITO

INSTAL·LACIONS

TRANSPORT

ASCENSORS PER A HOSPITALS


ÚS


PRECAUCIONS


PRESCRIPCIONS
PROHIBICIONSMANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Comprovació de:

  • El compliment de les instruccions de l'empresa conservadora.

  • El bon funcionament de l'ascensor.

  • El correcte funcionament de les portes.

  • L'anivellació del cambril en totes les plantes.

  • Baixant a peu, es comprovarà en totes les plantes que les portes semiautomàtiques no es poden obrir sense que estigui la cabina d'ascensor parada en aquesta planta.


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Neteja de la fossa del recinte de l'ascensor.

  • Comprovació del funcionament de la instal·lació d'enllumenat del recinte de l'ascensor, reparant-se els defectes trobats.

  • Comprovació del funcionament del telèfon interior.


  • Revisió i subsanació dels problemes que sorgeixin en els ascensors, almenys en els següents elements:

  • Portes d'accés i el seu enclavament.

  • Cable de tracció i els seus amarraments.

  • Grup tractor i mecanisme de fre.

  • Paracaigudes i limitador de velocitat.

  • Topalls elàstics i amortidors.

  • Alarma i parada d'emergència.

  • Cabina i el seu accés.

  • Contrapès.

  • Circuits elèctrics de seguretat, senyalització i maniobres que afectin a la seguretat.

  • Forat de l'ascensor.


  • Inspecció i comprovació de la instal·lació completa.