Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
ZF Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic
ZB Tancaments verticals: substitució o millora de buits de façana
ZV Tancaments verticals: façanes ventilades
ZR Tancaments verticals: revestiments de façana
ZT Tancaments verticals: ponts tèrmics
ZH Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic
ZC Calefacció, climatització i A.C.S.
ZI Il·luminació
ZE Instal·lacions elèctriques
Suggeriments