Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
RA Enrajolats
RC Xapats i aplacats
RD Decoratius
RE Escales
RF Pintures en paraments exteriors
RI Pintures en paraments interiors
RM Pintures i tractaments sobre suport de fusta
RN Pintures sobre suport metàl·lic
RO Pintures per ús específic
RP Conglomerats tradicionals
RK Morters industrials per a enlluït i aïllament tèrmic
RQ Sistemes monocapa industrials
RB Morters industrials per a enlluït i lliscat
RG Morters i revestiments acrílics
RU Morters industrials per a restauració
RS Paviments
RR Extradossats
RT Falsos sostres
RV Vidres
RL Tractaments superficials de protecció
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)R

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS