Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
RA De peces rígides en paraments verticals
RD Decoratius
RE Escales
RF Pintures en paraments exteriors
RI Pintures en paraments interiors
RM Pintures i tractaments sobre suport de fusta
RN Pintures sobre suport metàl·lic
RO Pintures per ús específic
RP Conglomerats tradicionals
RQ Sistemes monocapa industrials
RB Morters industrials per a enlluït i lliscat
RU Sistemes de revestiment amb morters industrials per a arrebossat i enlluït
RG Morters i revestiments acrílics
RK Pintures, morters i revestiments per a aïllament tèrmic i acústic
RS Paviments
RR Extradossats
RT Falsos sostres en interiors
RV Vidres
RL Tractaments superficials de protecció
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)R

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS