Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
SA Aparells sanitaris
SAL Lavabos
SAI Vàters
SAE Bidets
SAB Banyeres
SAD Dutxes
SAU Urinaris
SAV Abocadors
SAC Conjunts
SP Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
SM Banys
SG Aixeteries
SC Cuines/eixides
SN Taulell de cuina
SE Escales prefabricades
SI Indicadors, marcats, retolacions, ...
SZ Zones comuns
SS Seguretat
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)SAI

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

APARELLS SANITARIS

VÀTERS


ÚS


PRECAUCIONSPRESCRIPCIONS

PROHIBICIONS


MANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.


  • Rejuntada de les bases dels sanitaris.