Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
SA Aparells sanitaris
SP Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
SM Banys
SG Aixeteries
SC Cuines/eixides
SN Taulell de cuina
SE Escales prefabricades
SER Rectes
SET De cargol
SEE Escamotejables
SEJ De tisora
SI Indicadors, marcats, retolacions, ...
SZ Zones comuns
SS Seguretat
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)SEJ

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

ESCALES PREFABRICADES

DE TISORA


ÚS


PRECAUCIONS

PRESCRIPCIONS

PROHIBICIONS

MANTENIMENT


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.


  • Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius.

  • Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra la corrosió i el foc de l'estructura, i qualsevol tipus de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués.