Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
SA Aparells sanitaris
SP Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
SPA Seients, barres de recolzament i passamans
SPD Dutxes
SPL Lavabos
SPM Mampares
SPI Vàters
SM Banys
SG Aixeteries
SC Cuines/eixides
SN Taulell de cuina
SE Escales prefabricades
SI Indicadors, marcats, retolacions, ...
SZ Zones comuns
SS Seguretat
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)SPM

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

APARELLS SANITARIS ADAPTATS I AJUDES TÈCNIQUES

MAMPARES


ÚS


PRECAUCIONSPRESCRIPCIONS

PROHIBICIONS


MANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Greixatge i neteja dels elements de fregament i estrenyi dels cargols de fixació dels pernios al perfil bàsic vertical, si la mampara duu mòdul practicable.


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Comprovació i ajustament de la pressió dels tensors.