Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
SA Aparells sanitaris
SP Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
SM Banys
SG Aixeteries
SC Cuines/eixides
SN Taulell de cuina
SNP De pedra natural
SNM De fusta
SNA D'aglomerat de quars
SNG Ceràmics
SE Escales prefabricades
SI Indicadors, marcats, retolacions, ...
SZ Zones comuns
SS Seguretat
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)SNM

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

TAULELL DE CUINA

DE FUSTA


ÚS


PRECAUCIONSPRESCRIPCIONSPROHIBICIONS


MANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Revisió dels taulells de cuina, inspeccionant la possible aparició de fissures i esquerdes, erosió anormal o excessiva, desplomis o la pèrdua de la pasta de rejuntat.

  • Neteja amb oli de teca o llinosa en el sentit de la veta de la fusta.