Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IFA Connexions de servei
IFB Tubs d'alimentació
IFC Comptadors
IFT Sistemes de tractament d'aigua
IFD Dipòsits/grups de pressió
IFM Muntants
IFI Instal·lació interior
IFS Sistemes d'estalvi d'aigua
IFO Protecció contra incendis per a habitatges
IG Gas
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ID Seguretat
IU Urbanes
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)IFI

INSTAL·LACIONS

FONTANERIA

INSTAL·LACIÓ INTERIOR


ÚS


PRECAUCIONS
PRESCRIPCIONSPROHIBICIONSMANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Comprovació de:

  • L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa.

  • Condicions dels suports de subjecció.

  • L'absència d'humitat i goteig, així com de condensacions.

  • El bon estat d'aïllament tèrmic.

  • Absència de deformacions a causa de les dilatacions.

  • Indicis de corrosió o incrustacions excessives.

  • Absència de retrunys.

  • L'existència i bon funcionament de les vàlvules de purga situades en els punts més alts de l'instal·lació (fonamentalment que no existeixin dipòsits calcaris que obstrueixin la sortida de l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari.


  • Revisió de les claus, en general.


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent.


  • Realització d'una prova d'estanqueïtat i funcionament.