Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IFA Connexions de servei
IFB Tubs d'alimentació
IFC Comptadors
IFT Sistemes de tractament d'aigua
IFD Dipòsits/grups de pressió
IFM Muntants
IFI Instal·lació interior
IFS Sistemes d'estalvi d'aigua
IFO Protecció contra incendis per a habitatges
IG Gasos combustibles
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ID Seguretat
IU Urbanes
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)IFB

INSTAL·LACIONS

FONTANERIA

TUBS D'ALIMENTACIÓ


ÚS


PRECAUCIONSPRESCRIPCIONS


PROHIBICIONS

MANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Neteja dels pericons, al final de l'estiu.

  • Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

  • Comprovació d'absència de corrosió i incrustacions excessives.

  • Comprovació de l'absència de cops d'ariet.


  • Revisió de les claus, en general.


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota la supervisió d'un tècnic competent.