Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
ICA Aigua calenta
ICH Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
ICM Emissors elèctrics per a calefacció
ICD Combustible líquid
ICC Calderes a gasoil
ICG Calderes a gas
ICI Calderes elèctriques
ICQ Calderes de biomassa
ICJ Calderes a carbó o llenya
ICO Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
ICS Sistemes de conducció d'aigua
ICE Emissors per aigua per a calefacció i refrigeració
ICB Captació solar
ICX Dispositius de control centralitzat
ICR Sistemes de conducció d'aire
ICV Unitats centralitzades per a calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
ICK Unitats centralitzades de climatització a gas
ICF Unitats no autònomes per a climatització
ICT Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
ICN Unitats autònomes de climatització
ICP Bioclimatització
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IF Fontaneria
IG Gasos combustibles
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ID Seguretat
IU Urbanes
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)ICS

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA


ÚS


PRECAUCIONS
PRESCRIPCIONSPROHIBICIONS


MANTENIMENT


PER L'USUARI


  • Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari per a comprovar l'absència d'humitats i fugides.

  • Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics per a comprovar l'absència d'humitats i fugides.


PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT


  • Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

  • Revisió del vas d'expansió.

  • Comprovació de nivells d'aigua en circuits.

  • Comprovació de tara d'elements de seguretat.

  • Revisió de bombes.

  • Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.


  • Buidat de l'aire del flascó del purgador manual.

  • Purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del dipòsito acumulador solar.


  • Revisió i neteja de filtres d'aigua, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.


  • Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

  • Revisió del vas d'expansió.

  • Comprovació de nivells d'aigua en circuits.

  • Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.

  • Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

  • Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

  • Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies.

  • Revisió de bateries d'intercambi tèrmic.

  • Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.